sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Trương Văn Thắng
Giám Đốc
0936.616.899 - 0917.850.009

Chia sẻ lên:
Giám sát dỡ hàng khỏi tàu

Giám sát dỡ hàng khỏi tàu

Mô tả chi tiết

Giám sát dỡ hàng khỏi tàu

Giám định / giám sát xếp hàng / dỡ hàng để đảm bảo hàng hóa đạt tiêu chuẩn, việc thực hiện Giám định / giám sát xếp hàng / dỡ hàng lên / xuống phương tiên vận tải là rất cần thiết.

Giám định viên của công ty giám định có nhiều kinh nghiệm đặc biệt trong việc giám định, giám sát quá trình bốc xếp hàng hóa và kiểm soát dung lượng, kiểm đếm số lượng, trọng lượng của lô hàng gồm sản phẩm thép (cuộn dây đặc biệt, cả hai nóng và lạnh, vv), cũng như dầu thô, hàng xá rời, hàng đóng bao, hàng siêu trường, siêu trọng, hàng hóa chất lỏng, hàng kiện, thùng. . .

Giám định / giám sát xếp hàng / dỡ hàng bao gồm:

Giám định tình trạng hầm chứa hàng, điều kiện hàng hóa trong hầm chưa hàng

Giám sát quá trình xếp / dỡ hàng hóa

Giám định, giám sát hàng hóa trong quá trình vận tải và / hoặc dỡ hàng

Giám định, giám sát hàng hóa đối với các điểm đến cuối cùng (xe tải và toa xe đường sắt)

Kiểm đếm số lượng (kiểm soát danh mục đóng gói và có thể đánh dấu để phân biệt)

Giám định xác định trọng lượng hàng hóa bằng mớn nước tàu, băng tải, cân cầu. . .

Lấy mẫu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Giám định và duy trì tính toàn vẹn của hàng hóa

Giám định tình trạng, điều kiện của hàng hóa theo hợp đồng

Niêm chì / hủy niêm chì

Giám định phòng tránh mất mát / thiệt hại hàng hoá, hàng hoá, sản phẩm

Lập kháng cáo gửi Thuyền trưởng, các bên nêu hàng có tổn thất, hư hỏng và mất mát / thiệt hại phát sinh

Báo cáo số lượng, tình trạng, hàng hóa và tính an toàn

Giám định theo yêu cầu

Lợi ích: Giảm nguy cơ tổn thất, hư hỏng và mất mát / thiệt hại phát sinh cho hàng hóa, xác định mức độ hư hỏng, mất . . .

Tư vấn Giám định / giám sát xếp hàng / dỡ hàng

Giám định / giám sát hàng hóa đôi khi có thể được gọi là tư vấn cho các chủ tàu, người thuê và chủ hàng đối với một số loại hàng hoá và xử lý.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Giám sát dỡ hàng khỏi tàu
Giám sát dỡ hàng khỏi tàu
Giám định hàng
Giám định hàng
Giám định bunker
Giám định bunker
Giám định tình trạng hầm hàng
Giám định tình trạng hầm hàng
Giám định mớn nước
Giám định mớn nước
Giám định tổn thất
Giám định tổn thấ...
Giám định hàng lỏng
Giám định hàng lỏng
Giám định đại lý
Giám định đại lý