sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Trương Văn Thắng
Giám Đốc
0936.616.899 - 0917.850.009

Chia sẻ lên:
Giám định tàu biển

Giám định tàu biển

Mô tả chi tiết

KHÁCH HÀNG: Cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân đại lý hãng tầu…

ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH: Phương tiện vận tải trên sông, biển, hàng hoá trên tàu, sà lan, bồn, container…

DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH:

- Giám định khả năng đi biển của con tàu.

- Giám định sạch sẽ, sự phù hợp của hầm hàng.

- Giám định kín chắc hầm hàng.

- Đo lường thể tích hàng hóa, hầm hàng.

- Giám định tình trạng thực tế con tàu trước khi thuê/nhận lại. (ON/OFF HIRE BUNKER AND CONDITIONS)

- Xác định khối lượng hàng rời, hàng đóng bao... xếp/ dỡ trên tàu/ sà lan bằng phương pháp giám định mớn nước hoặc qua cân.

- Giám sát trước và trong quá trình xếp/dỡ hàng rời, hàng đóng bao.

- Kiểm đếm số lượng.

- Xác định khối lượng hàng rời, hàng đóng bao... xếp/ dỡ trên tàu/ sà lan bằng phương pháp giám định mớn nước hoặc qua cân.

- Xác định khối lượng hàng lỏng trên tầu/ sa lan, bồn chứa bằng phương pháp đo thể tích.

- Giám định tổn thất hàng hóa, phương tiện vận chuyển.

- Giám định an toàn con tàu trước khi sửa chữa hay phá dỡ.

- Giám định tình trạng máy móc thiết bị trước/ trong và sau khi xếp hàng lên tàu/sa lan,

- Giám sát quá trình chằng buộc đảm bảo an toàn hàng hóa, kiểm tra tính lực an toàn trong quá trình chằng buộc trên tàu/ sa lan đối với máy móc thiết bị trước khi con tàu/ salan hành trình trên biển đến cảng dỡ hàng.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ:

- Chúng tôi giúp bạn yên tâm với kết quả giám định về khối lượng hàng hóa xếp/dỡ, tình trạng hàng hóa được phản ánh chính xác, trung thực và kịp thời

- Bằng các phương pháp làm việc khoa học, cần mẫn chúng tôi sẽ giúp bạn theo dõi tình trạng lô hàng của các bạn thường xuyên trong suốt quá trình giám định

- Chúng tôi giúp bạn tiết kiệm chi phí, bảo vệ quyền lợi hợp lý của các bạn đối với lô hàng được giám định

HƯỚNG DẪN YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH: Khách hàng cần gửi:

- Yêu cầu giám định nêu rõ yêu cầu giám định, thời gian và địa điểm giám định, người liên hệ. dự kiến ngày tu đến, thời gian xếp, dỡ hàng

- Thông tin về phương tiện vận tải lô hàng (B/L, Packing list, giấy chứng nhận phẩm chất..)

PHÍ GIÁM ĐỊNH: Thỏa thuận

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Giám định tàu biển
Giám định tàu biển
Giám định tàu sông
Giám định tàu sông
Giám định tàu cá
Giám định tàu cá