sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Trương Văn Thắng
Giám Đốc
0936.616.899 - 0917.850.009

GIÁM ĐỊNH HÀNG HẢI

Giám định tàu cá
Giám định tàu cá
Giám định tàu sông
Giám định tàu sông
Giám định tàu biển
Giám định tàu biển

GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA

Giám định bunker
Giám định bunker
Giám định đại lý
Giám định đại lý
Giám định hàng
Giám định hàng
Giám định hàng lỏng
Giám định hàng lỏng
Giám định mớn nước
Giám định mớn nước
Giám định tình trạng hầm hàng
Giám định tình trạng hầm hàng
Giám định tổn thất
Giám định tổn thất
Giám sát dỡ hàng khỏi tàu
Giám sát dỡ hàng khỏi tàu

GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

Giám định trình trạng máy móc
Giám định trình trạng máy móc
Giám định trình trạng xe cơ giới
Giám định trình trạng xe cơ giới
Giám định trình trạng công trình
Giám định trình trạng công trình